Instagram

pin it

Follow Me on Pinterest

wtorek, 17 września 2013

Kop w tyłek - Kick in the butt

No dobra nie będę pisać o tym, że dawno itd...tylko o tym, że każda okazja jest dobra, żeby się zmobilizować. Parę słów o tym, że dobrze jest cieszyć się z małych rzeczy i zostawić te, na które nie mam wpływu. Dzisiaj jest dniem niemiłych sytuacji, ciężkich kilogramów emocji nieznośnych do udźwignięcia i bardzo chciałabym to jakoś odczarować. W takie dni właśnie dobrze przypomnieć sobie, że nie ma czarodziejskich różdżek ale zawsze można zaczerpnąć z wora dobrych, małych rzeczy, które przydarzają się nam po drodze, gdzieś pomiędzy zakreślonym po brzegi kalendarzem a czasem, który ciągle próbujemy dogonić. No to wyciągam z wora dobrych małych rzeczy:

Okay, I am not going to write about that long time, etc. .. just that every occasion is good to be mobilized. A few words about the fact that it is good to enjoy the small things and leave those for which I have no influence. Today is the day planty of unpleasant situations unbearable emotions kg heavy to bear, and I'd love to somehow break the spell. On such days like that it is good to remember that there are no magic wands but you can always draw from the sack of good, small things that happen to us along the way, somewhere between the edges of the prescribed timetable and the time that we're still trying to catch up. Then pull the sack of good little things:

 

w podzięce dla p.Oli Majewskiej , która wyrwała dla mnie pół ogrodu w prezencie :) dobro powróciło w postaci zielonej pychoty

in gratitude for p.Oli Majewska, who tore half of her garden as a gift for me :) good returned in the form of green goodies


fragment mchu, który znalazł światło przedzierając się przez betonowe schody (spór w głowie w zasadzie trwa czy światło  znalazło mech czy odwrotnie :)

a piece of moss, which was light breaking through the concrete stairs (the dispute in the head, in principle,  is the light found by moss or vice versa :)


Panna Liska prawie już...dla Jagny, która wierciła dziurę z brzuchu, żeby zrobić ją natychmiast równolegle do miliona innych ważnych dla mnie spraw (tak mi się wydawało dopóki nie wkręciłam się w Pannę Liskę:)

Miss Foxy almost ready ... for Jagna, who wanted to force me to do it immediately parallel to a million other important at that time things for me (so I thought until I got into the Miss Foxy)


Panna Liska już. I milion innych ważnych spraw równolegle odpłynął gdzieś do Krainy innych ważnych spraw:)

Miss Foxy already done. And millions of other important issues in parallel sailed somewhere to the Land of other important issues :)

I na koniec tytułowy kop w tyłek: nominacja od Agaty z Helen Crafty Stall Dziękuję bardzo i spełniam warunki:)
Wyróżnienie "the VERSATILE BLOGGER Award" niesie za sobą parę zasad. Oto one:

1. Prezentacja nagrody.
2. Podziękowanie za nominację.
3. Ujawnienie 7 faktów o sobie.
4. Nominowanie kolejnych 7 blogów.
5. Poinformowanie o nominacji blogi nominowane.

Ujawniam 7 faktów o mnie:
1.  Mam na imię Monika.
2. i jestem pinterestoholiczką :) ale nie zamierzam tego leczyć  :)
3.Lubię wymyślać i kreować najlepiej coś z niczego - nie mylić z czarowaniem :)
4. Jestem mamą Jagniąt :) i w dużej mierze one wypełniają mój wolny czas.
5.Bliżej mi do 40 -stki i coraz bardziej mi się to podoba :D
6. Kocham pływać i wydzierać się pod prysznicem.
7.Staram się być szczęśliwa :)

Blogi, które zapraszam :)


And at the end of a kick in the butt title: nomination from Agata Helen Crafty Stall 
Thank you very much and now conditions :)
Mention "The VERSATILE BLOGGER Award" brings a few rules. Here they are:

1 Presentation of prizes.
2 Thanks for the nomination.
3 Disclosure of 7 facts about yourself.
4 The nomination of the next seven blogs.
5 Informing about the nomination blogs nominated.

Reveal seven facts about me:
1 My name is Monica.
2 and I'm pinterestoholic :) but I'm not going to treat :)
3.I like to invent and create something out of nothing - it's not the same thing as magic :)
4 I am a mom :) two Lambs and largely they fill my free time.
5.I'm close to 40 and closer I am more I like it: D
6 I love swimming and love to sing taking a shower.
7.Try to be happy :)

Blogs I enjoy :)